top of page

Державно-приватне партнерство у сфері національної безпеки – сучасний вимір для України

Кудінов С. С.

Статтю присвячено актуальним питанням забезпечення національної безпеки. Її метою є обґрунтування необхідності перегляду підходів до державно-приватного партнерства (далі – ДПП) у сфері національної безпеки та визначення шляхів його нормативно-правового регулювання в Україні. У межах наукового пошуку охарактеризовано існуючу в країні систему забезпечення національної безпеки,

її суб’єктний склад. Акцентовано увагу на сучасних загрозах національній безпеці України та необхідності пошуків ефективних механізмів її забезпечення. Одним з таких механізмів є ДПП у сфері національної безпеки. Охарактеризовано роль і зміст цього інституту в історичній ретроспективі, розкрито значення для сьогодення та переваги застосування. Серед останніх виділено: можливість залучення додаткових ресурсів та можливостей приватного сектору; сприяння використанню передових технологій та інновацій; підвищенню ефективності управління. Наголошено, що одними з основних умов його ефективності є: правова визначеність, взаємна заці-

кавленість, довіра державного і недержавного секторів економіки. Проаналізовано чинне законодавство у сфері національної безпеки та ДПП, на підставі чого зроблено висновок про його невідповідність сучасним потребам нашої країни, констатовано, наявність у чинному законодавстві тенденції до зменшення ролі громадян і громадських об’єднань, як суб’єктів забезпечення національної безпеки. Зроблено висновок, що сучасні загрози національній безпеці обумовлюють необхідність перегляду підходів для її забезпечення шляхом пошуку нових, більш ефективних стратегій, зокрема, консолідації суспільства, об’єднання потенціалу державного і недержавного секторів, створення умов для залучення бізнесу, громадян до забезпечення національної безпеки в межах ДПП. У якості шляхів підвищення ефективності його нормативно-правового регулювання визначено необхідність підготовки оновленої Стратегії національної безпеки, змін до законів «Про національну безпеку», «Про державно-приватне партнерство».

Ключові слова: національна безпека, загрози національній безпеці, забезпечення національної безпеки, державно-приватне партнерство, правове регулювання.


Повний текст статті можна переглянути за посиланням нижче:Державно-приватне партнерство у сфері національної безпеки – сучасний вимір для України
.pd
Завантажити PD • 211KB

Opmerkingen


bottom of page