top of page

Форум «Правове регулювання обігу зброї в Україні: нові виклики та перспективи вирішення»

Представники ГО «Safe Ukraine 2030» взяли участь у роботі Першого міжнародного форуму «Правове регулювання обігу зброї в Україні: нові виклики та перспективи вирішення»


Співорганізаторами заходу стали Науково-дослідний інститут публічного права, Українська академія зброярських студій, Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Всеукраїнська профспілка захисників України, спортсменів та працівників сфер, Збройова компанія STVOL.

Захід був спрямований на аналіз та обговорення сучасних проблем нормативно-правових основ регулювання обігу зброї в Україні, з врахуванням викликів, пов’язаних з російсько-українською війною та пошук ефективних нормативно-правових шляхів їх вирішення.


У роботі конференції взяли участь понад 200 науковців та практиків, народних депутатів України, військових, представників виробників зброї, навчальних закладів та наукових установ, спортсменів, військовослужбовців, адвокатів.


Координатор проектів у сфері національної безпеки фонду «Safe Ukraine 2030» Сергій Кудінов представив доповідь на тему: «Обіг зброї в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення», в якій охарактеризував сучасний стан нормативного регулювання обігу зброї  в Україні, як такий, що не відповідає сучасним потребам українського суспільства, міжнародній практиці та підходам до забезпечення безпеки нашої країни.


Обґрунтовано позицію ГО «Safe Ukraine 2030» щодо доцільності законодавчого унормування обігу зброї в Україні, надання населенню права на придбання короткоствольної  вогнепальної зброї. 


Звернув увагу, що фактично у 2022 році керівництвом країни таке політичне рішення вже було прийнято і унормовано в Законі України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», а також на необхідності врахування у нормотворчому процесі щодо обігу зброї вимог міжнародного законодавства, зокрема стосовно термінології та стандартизації обліку зброї.Kommentare


bottom of page